8,februar , 2023

  Ograničenja izvoza treba da postoje kada je cena hrane u svetu visoka

  Slične objave

  Podeli

  Profesor Ekonomskog fakulteta Dejan Šoškić ocenio je danas da odredjena ograničenja u domenu izvoza treba da postoje uvek kada je cena hrane na medjunarodnom tržištu visoka.

  Šoškić je u autorskom tekstu za list Nova naveo da su takva ograničenja potrebna i kada postoji mogućnost da izvoz hrane proizvedene uz subvencije i druge mere podsticaja utiču na poskupljenje i hrane i time nepotrebno podignu inflaciju, smanjenje životnog standarda i konkurentnosti domaće poljoprivredne preradjivačke industrije.

  „Izvoz treba da bude u načelu slobodan, ali tamo gde je država dala subvencije, te subvencije (u formi izvoznih taksi), se moraju vratiti u budžet, a ne preliti na trgovca i inostranog kupca“, istakao je Šoškić koji je i bivši guverner Narodne banke Srbije.

  Po njegovim rečima, ograničenja treba da postoje i u domenu uvoza, kada taj uvoz ugrožava ili perspektivno smanjuje domaću poljoprivrednu proizvodnju.

  „Uz ove osnovne, dodatne mere podrške države poljoprivrednoj proizvodnji treba da budu u domenu kvalitetnog besplatnog obrazovanja naših poljoprivrednika, pomoć pri formiranju kooperativa i klastera, pomoći u domenu ispunjavanja standarda EU i subvencionisanja kredita za primenu savrmene poljoprivredne proizvodnje koja daje akcenat na zdravoj hrani“, kazao je Šoškić.

  On je dodao da država može da pomogne i kod subvencionisanja kreditiranja koje obezbedjuje stabilizaciju proizvodnje, subvencionisanje osiguranja poljoprivrednika, kao i davanjem podsticaja za ukrupnjivanje zemljišnog poseda.