8,februar , 2023

    Ekološka i moderna: Kuća od konoplje na Homoljskim planinama

    Slične objave

    Podeli

    Hemphouse na farmi Bela Reka na najbolji mogući način promoviše upotrebu ekoloških materijala za koje se i dalje veruje da nisu lako spojivi sa savremenom arhitekturom.

    U nepreglednom i pomalo dramatičnom pejzažu Homoljskih planina, klijent je želeo kuću za odmor u čijoj bi se izgradnji dominantno koristio građevinski materijal od industrijske konoplje (eng. hempcrete). Taj ključni aspekt projektnog zadatka je svojim mogućnostima i ograničenjima autorima projekata Ljubici Arsić i Danielu Fuksu definisao temu, konstruktivni sistem, pa i formu kuće.